Divi Freelancers for Hire (FB grupp)

Sida där man kan söka hjälp mot kostnad.

https://www.facebook.com/groups/1659709850930775